Om mig

Jag, Susanne Nilsson, som driver Spirio Sorgcenter, har tidigare arbetat som rektor och ledare i 22 år på en Montessoriskola. Som rektor har jag deltagit i många utbildningar inom personlig utveckling, ledarskap och projektledning. Under åren har jag haft många samtal och mött människor i sorg och andra svåra situationer vilket har gjort att jag fördjupat mig - och ständigt utbildar mig - i kunskap om människors beteende .

Jag vänder mig till enskilda människor som behöver bearbeta sina förluster och sorgen de känner. Jag utbildar i att bemöta människor i sorg mina kunder är personer som behöver insikt, kunskap och utbildning i att bemöta människor som råkat ut för någon typ av förlust eller livsstilsförändring.

I mina utbildningar och föredrag används konkreta verktyg där praktik varvas med en metod som ger hållbart resultat och som sedan kan användas vid framtida svåra händelser.

När jag fick tillgång till metoden för sorgbearbetning fann jag äntligen de verktyg jag saknat under alla mina år. Jag är idag en av nio i världen som får certifiera andra i metoden Programmet för sorgbearbetningoch arbetar även som kursledare på Svenska Institutet för sorgbearbetning. Där har jag hjälpt många sörjande att få läkning, utbildat många yrkesgrupper och föreläst om metoden. Vidare är jag utbildad  terapeut,  coach, skribent, föreläsare och arbetar även med individuella klienter.

Mitt stora engagemang i barn och ungdomar gör att flera av mina klienter är just ungdomar. Det är fantastiskt att se hur ungdomar tar till sig metoden och kommer vidare ut i livet som trygga individer.

Alla lärare på min tidigare Montessoriskola utbildades i metoden som idag ingår i skolans krisplan.

Kontakt

E-post susanne@spirio.se
Mobil +46 708 19 49 06

Besöksadress:
Roslinsväg 3
217 53 Malmö