Olyckor och sjukdomar

Att råka ut för en olycka eller sjukdom kan påverka dig på många olika sätt. Förlusten kan vara en konsekvens av sjukdomen eller olyckan, förlust av hälsa, kroppsdel och för många en förlorad identitet av den personen jag var tidigare.

Anhöriga har också en sorg som är pågående när deras nära och kära blir sjuka eller skadas. Sorgen att långsamt se någon förändras och ibland förlora den känslomässiga kontakten även om personen lever. Att t.ex. följa och se din partner, ditt barn din förälder eller vän vara sjuk och deras kamp mot sjukdom tar mycket kraft och energi.
Många beslut behöver tas, kontakt med myndigheter och en ständig kamp med att få den hjälp som du/ni har rätt till.

Även sjukdomar eller olyckor där det går bra, du blir frisk eller kliver ur den demolerade bilen helt oskadd. Personer som drabbas av detta kan också behöva prata igenom händelsen för att bearbeta vad som hänt. Trots att allt gick bra.
Händelsen kan påverka dig i din vardag och dina beteenden på många olika sätt.
T.ex. rädsla för att köra bil, alltid se vart nödutgången är, inte våga resa, leva och göra vanliga saker för rädslan att det ska hända igen.
En förälder kan bli överdrivet beskyddande och begränsa barnets/ungdomens naturliga nyfiken het för att utvecklas optimalt.