Förluster

Sorg är alla de känslor som kan uppstå vid en förlust av något slag. Sorgereaktionerna kan komma i direkt samband med en förlust såsom vid dödsfall, olycka, sjukdom, separation, arbetslöshet eller efter långvarig förlust av tillit och trygghet. Ditt liv blev inte som du hade tänkt dig, förväntningar och drömmar blev aldrig infriade eller förverkligade. Sorg kan också vara förlusten av kärlek du önskat du fått men aldrig fick av dina föräldrar eller andra viktiga personer.

Förlusten kan också vara en konsekvens av din primära förlust som t ex att du förlorat ditt arbete och med det följer förlorad identitet, förlorad trygghet både personligt och ekonomiskt, ditt sociala umgänge etc.

Det kan också röra sig om komplexa förluster där flera personer är inblandade som t ex vid mobbing, kränkande behandling, tillit till samhället eller olika myndigheter, organisationer.

Spirio arbetar med alla typer av förluster. Programmet för Sorgbearbetning™ ger dig verktygen för att bearbeta alla olika typer av förluster.

Komplexa förluster

Komplexa förluster är ett begrepp som innefattar mer än en fysisk person. Det kan vara svårt att identifiera detta som en sorg men att flytta, byta arbete, olyckor, och sjukdomar, mobbing, etc. kan också vara en sorg med mycket känslor kring de olika livsförändringarna.
Kränkande behandlingar när du var barn eller som vuxen kan sätta djupa spår inom dig. När du bearbetar och kommunicerar vad du känt och upplevt får du en möjlighet att göra ett avslut och nå en försoning med dig själv och dina livserfarenheter.
För att bearbeta den typen av förluster får du hjälp att identifiera vem som varit inblandad i din förlust, sedan kan du med hjälp av metoden bearbeta alla som du mött och som varit delaktiga vid förlusten. Vid t.ex.  olycka eller sjukdom finns det oftast ett antal läkare, sjukvårdspersonal och anhöriga eller andra personer som är inblandade. Det kan också vara till t.ex. organisationer som försäkringskassan, arbetsförmedlingen sjukvården etc.
Vi bearbetar den känslomässiga relation vi har till förlusten