Fakta om sorg

Sorg tycks vara en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser, både av sörjande och av dess omgivning. Jag tror att  sorg  handlar om brustna hjärtan och alla de känlsor vi upplever vid en förlust.  De flesta av oss verkar ha blivit uppfostrade att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket medför att oförlöst sorg blir till ett problem som inte går att lösa.

 
Vanliga sorgreaktioner i samband med förluster och förändringar kan vara en känsla av bedövning, koncentrationssvårigheter, påverkan på mat och sömn, humörsvängningar, energiförlust och fysisk påverkan.

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt och varierar även hos varje enskild person över tiden. Vad vi beskriver är ingen tidsbestämd process som sker i stadier utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det är inte tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad du gör under tiden.

Myter om sorg
Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Det florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst.

Många av samhällets föreställningar om hur man kan hantera förluster kan summeras i sex myter. Dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen dem, här följer de vanligaste myterna:Var inte ledsen
Var stark ( för andras skull)
Sörj i ensamhet
Tiden läker alla sår
Ersätt förlusten
Håll dig sysselsatt


Tiden läker alla sår är ett exempel på en myt som får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Det finns människor som väntade 20-30 år, eller längre, utan att må bättre. Tvärtom fördjupades deras smärta.

Omgivningens reaktioner
Medan den sörjandes reaktioner är normala och naturliga bottnar omgivningens reaktioner ofta i okunskap och rädsla. Sörjande söker på ett naturligt och hälsosamt sätt ofta tröst och hjälp från sin omgivning. Istället kan omgivningens reaktioner ofta sammanfattas i följande punkter.

De vet inte vad de ska säga
De är rädda för våra känslor
De intellektualiserar och ger svårföljda råd
De lyssnar inte på oss
De försöker byta samtalsämne
De vill inte tala om döden


De flesta av dessa handlingar är inte skadliga i sig själva. De kan dock bli skadliga när de görs av fel anledning. Att bara äta en kaka bearbetar inte den känslomässiga smärta som en förlust orsakat. Tvärtom kan detta ha en rakt motsatt effekt.