Medberoende

Ett Medberoendebeteende har vi kopierat och lärt oss redan under vår barndom. Vi har fått vår känslomässiga bekräftelse genom att vara ”snälla” tar hand om andra och alltid vara beredda på att rycka ut och hjälpa någon som har problem. Vi anpassar oss efter hur någon annan vill ha det, vi kan mer eller mindre utplåna vår egen vilja och identitet bara för att hjälpa. 

Vanliga kännetecken för medberoende kan vara:

  • Anpassar sitt beteende och sin personlighet efter någon annan 
  • Känner överdrivet ansvar för andras beteende och känslor 
  • Är omedveten om vad hon/han själv vill eller känner 
  • Känner sig säkrast när hon/han ger 
  • Attraheras av människor med behov 
  • Känner sig tom och uttråkad om hon/han inte har någon att hjälpa 
  • Reagerar ofta, handlar/agerar sällan 
  • Har svårt med gränssättning
  • Oberoende blir ett beroende


Vill du ta ett första steg mot att bli fri från ditt medberoende, så kontakta mig för ett första möte.