Separationer

Vi separeras direkt vid födseln från den varma trygga miljö vi vuxit i. Människan början sin livsresa med en separation som är det första naturliga steget till att bli en egen individ. Processen att bli flygfärdig och stå på egna ben är mycket längre för oss människor än djuren och innefattar många separationer i våra liv redan från tidig ålder.

Beroende på hur dessa separationer har skett så har du genom dessa erfarenheter fått kunskap och strategier för att hantera separationer i ditt liv från barn till vuxen. Att separera kan innehålla många motstridiga känslor.

Oavsett om separationen är frivillig eller inte så skapar det känslor hos dig.

Det finns inget rätt eller fel sätt att känna sig. Det viktiga är att du får gå igenom vad som hänt och kommunicera dina känslor och tankar kring det du varit med om.

Separation där man är överens kan vara lättare att bearbeta och de känslor som förändringen väcker är hanterbara. Känslor av sorg över brustna drömma och förhoppningar. Det kan vara skönt att få tillåta sig att bekräfta att även de känslorna är okej.

 Separation som är ofrivillig och som innehåller svek, lögner kan skapa en känsla av  övergivenhet, ensamhet. Konsekvenser blir ibland tillitsförlust till sig själv, andra människor eller livet i sig.

 Att bearbeta sina separationer kan ge dig ny livsenergi och du får kraft att ta första steget mot det liv du vill leva nu.