Relationer

Ända sedan vårt första andetag är vi beroende av vuxna som är lyhörda för våra behov av omvårdnad och kärlek.

Under vårt första levnadsår knyter vi an till de vuxna som finns i vårt liv. I samspel med andra utvecklas vårt relationsmönster både på gott och ont. Ett litet barn kan inte urskilja vad som är bra för dem och vad som inte är bra utan är beroende av de vuxnas bekräftelse i sitt sökande efter den villkorslösa kärlek som är grunden till en bra självbild och känslomässig trygghet för att skapa sunda kärleksfulla relationer.

Programmet för Sorgbearbetning™ ger dig insikt och kunskap att bearbeta de relationer som hindrar och begränsar dig för att skapa de relationer du vill ha. Du har kanske kunskap om vad du inte ska göra men trots det så väljer du att gå emot din inre vägvisare och väljer relationer som du inte mår bra i.

Metoden hjälper dig att läka dina känslomässiga sår så att du kan göra konkreta beteendeförändringar där intellekt, känsla och intuition är i harmoni när du fattar dina beslut.

”Våga gör upp med ditt känslomässiga bagage och ge plats för villkorslös kärlek i ditt liv”