Medberoende och sorg

En inspirerande föreläsning om hur vi kan bearbeta våra förluster och läka våra relationer.

Madeleine Swartz alkohol/drogterapeut och författare till boken "Läk ditt medberoende" och Susanne Nilsson utbildare i sorgbearbetning berättar under kvällen utifrån egna erfarenheter av beroende och medberoende hur de vänt smärta och skam till nyvunnen glädje och livskraft. 

Susanne Nilsson driver Spirio sorgcenter i Malmö. Hon är kursledare vid Svenska institutet för sorgbearbetning och är sedan 2009 en av tio i världen som utbildar i programmet för sorgbearbetning TM Susanne har utbildat 3000 personer inom olika yrkesgrupper som möter människor i sorg. Susanne är pedagog med terapeutiska kunskaper. Hon har workshops och utbildningar i sorgbearbetning, grupp och individuellt för barn till vuxen. Hon föreläser om sorgbearbetning. 

Madeleine Swartz,
Beroende och medberoende-terapeut, specialist på medberoende. VD och ägare på Nya Steget AB. 
Författare till boken "Res dig! Läk ditt medberoende". 
Har byggt upp en verksamhet med samtalsterapi i grupp och enskilt, Håller grupper, workshops, utbildningar och föreläser över hela landet. Lärare på Lifecap terapeututbildningar. 
Har nyligen öppnat en kursgård i Västergötland.