Möta barn och ungdomar i kris och sorg

Hur kan du som pedagog, vuxen i förskolan möta barn och 
 deras förälder vid en förlust av något slag?
Varje dag mister 10 barn en förälder. En traumatisk händelse för ett barn som är beroende av den vuxnes omsorg och trygghet. Föreläsningen ger dig kunskap om barns sorgeprocess från späd- till förskolebarnet.

Punkter under föreläsningen
• Fakta om sorg
• Barns sorg i olika åldrar
• Sorgereaktioner hos barn och vuxna
• Anknytningens betydelse för barns sorgprocess
• Praktiska exempel på hur du kan möta barn och familjen i sorg
• Praktiska exempel på förebyggande arbeteKontakta mig för att anpassa temadagen utbildning eller föreläsningen efter behov och önskemål samt riktat till målgrupp

E-post susanne@spirio.se
Mobil +46 708 19 49 06

Besöksadress:
Roslinsväg 3
217 53 Malmö