Föreläsning

Förluster – om sorg och livsförändringar

Ett föredrag om sorg och vad som är normalt och naturligt att känna och uppleva vid alla typer av förluster som t.ex. dödsfall, separation, skilsmässa, olycka, sjukdom och andra livsförändringar.

Läker tiden alla sår?
Frågan många ställer sig. Hur lång tid tar det? När har jag sörjt färdigt?
Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Sorgearbetet är unikt för var och en. Beroende på personens förmåga och kunskaper så finns ingen exakt tid att ge. De flesta av oss saknar kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Sörjande får ofta höra:
”Livet går vidare”
”Tänk på det positiva”
”Du måste vara stark nu”
"Du träffar snart en ny"
"Tiden läker alla sår"
"Köp en ny hund"

Bristande kunskap om sorgbearbetning är den enskilt största orsaken till att sorgen förblir obearbetad. Föredraget ger dig kunskap och verktyg för hur du kan hjälpa dig själv och möta andra i sorg.

Jag berättar utifrån egna och andras erfarenheter  hur man kan vända sorg och smärta till närvaro och återvunnen livskraft.