Föreläsning - Möta barn och ungdomar i sorg

Hur kan du som pedagog, vuxen i förskolan möta barn och deras förälder vid en förlust av något slag?
Varje dag mister 10 barn en förälder. En traumatisk händelse för ett barn som är beroende av den vuxnes omsorg och trygghet. Föreläsningen ger dig kunskap om barns sorgeprocess från spädbarn till tonåringen.

Punkter under föreläsningen
• Fakta om sorg
• Barns sorg i olika åldrar
• Sorgereaktioner hos barn och vuxna
• Anknytningens betydelse för barns sorgprocess
• Praktiska exempel på hur du kan möta barn och familjer i sorg
• Praktiska exempel på förebyggande arbete

Kontakta mig för att veta mer och boka en föreläsning.

Föreläsning - Förluster om sorg och livsförändringar

Ett föredrag om sorg, vad  är normalt och naturligt att känna? Sorg kan upplevas vid alla typer av förluster som t.ex. dödsfall, separation, skilsmässa, olycka, sjukdom och andra livsförändringar.

Läker tiden alla sår? Frågan många ställer sig. Hur lång tid tar det? När har jag sörjt färdigt? Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Sorgearbetet är unikt för var och en.  De flesta av oss saknar kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Sörjande får ofta höra:
”Livet går vidare”
”Tänk på det positiva”
”Du måste vara stark nu”
"Du träffar snart en ny"
"Tiden läker alla sår"
"Köp en ny hund"

Bristande kunskap om sorgbearbetning är den enskilt största orsaken till att sorgen förblir obearbetad. Föredraget ger dig kunskap och verktyg för hur du kan hjälpa dig själv och möta andra i sorg.

Jag berättar utifrån egna och andras erfarenheter  hur man kan vända sorg och smärta till närvaro och återvunnen livskraft.