Kurser

Jag har specialiserat mig på att utbilda människor i bemötande och bearbetning av sorg. Alla typer av förluster - som t.ex. dödsfall, separationer, olycka, sjukdom, arbetslöshet, kränkande behandling, relationsproblematik, familjekonflikter, barnlöshet etc. kan skapa en känsla av sorg. Reaktionen och upplevelsen är unik för var och en. Vi vill vidga begreppet sorg och ge en ökad kunskap om hur vi hanterar de känslor som upplevs i samband med en förlust både för egen del och för dig som arbetar med människor genom din profession eller idéelt.

Dessa händelser påverkar oss och de normala reaktioner på sorg vi upplever får sällan det stöd som den drabbade hade behövt.  Vi arbetar med programmet för sorgbearbetning, ett konkret handlingsprogram som ger dig verktyg för känslomässig läkning.

Sorg är ett brustet hjärta inte ett problem som ska lösas.

För dig som arbetar med att möta människor i sorg utbildar vi dig i att få kunskap hur du kan möta människor i sorg och vad du praktiskt kan göra för att hjälpa en annan människa. Kursen ger dig också kunskap om hur du kan vårda din egen professionalitet och ta hand om din upplevelse av vad som hänt.

Kunskap ger trygghet och ett bra bemötande i en svår livssituation för en människa kan vara den gesten som får den personen att orka ta sig igenom ytterligare en dag.

Du kan göra skillnad för en medmänniska om du bara vet hur.
 

Spirio erbjuder utbildningar, föreläsningar och kurser för privatpersoner och företag.

Klicka på respektive rubrik för att få detaljerad information om utbildningen som kan skräddarsys och anpassas efter dig eller ditt företags behov.


Medberoende och sorg

Förluster  – om sorg och livsförändringar

Temadag; Möta vuxna i sorg

Möta barn och ungdomar i kris och sorg


Kontakta Susanne för information och datum.
E-post susanne@spirio.se
Mobil +46 708 19 49 06