Barn och ungdomars sorg

Barns känslor utvecklas i samspel med andra människor. De kopierar de vuxnas värderingar och förhållningssätt. De härmar oss vuxna i hur vi gör när vi är ledsna, arga, rädda. Vi är barnens trygga bas och det är hos oss de hämtar kraft och lär sig hantera livets erfarenheter både positiva och negativa.

När våra barn och ungdomar lider så gör det ont i oss och vi vill inget heller än ta bort den smärta vi ser hos dem. Tyvärr händer det alltför ofta att vi inte använder våra känslor utan vi intellektualiserar deras känslor och säger i all välmening.
Var inte ledsen! Det går över! Tänk inte på det! Kom så tar vi en glass!
Barn och ungdomar vill bli mötta i sina känslor. Om vi vuxna inte bekräftar barnen, i det de känner, kan de tro att det är något fel på dem.  Dessa välmenade kommentarer, ger budskapet att känn inte det du känner. Vi lär dem att bedöva, stänga av och distrahera sig från sina känslor, vilket på sikt kan få barn och ungdomar att tro att det är något fel på dem. 


"Barn och ungdomar vill bli mötta i sina känslor. Om vi vuxna inte bekräftar barnen, i det de känner, kan de tro att det är fel på dem."

Jag har arbetat med barn och ungdomar som har mist nära och kära, i vissa fall i mycket traumatiska situationer. I dessa situationer kommer ofta andra obearbetade känslor upp till ytan, känslor som  också är viktiga att bearbeta.
Mitt stora engagemang i barn och ungdomar gör att flera av mina klienter är just barn och ungdomar. Det är fantastiskt att se hur barn och ungdomar tar till sig metoden och kommer vidare ut i livet med säkerhet och styrka.
Väldigt ofta kommer de tillbaka och berättar hur de lärt de vuxna hemma vid middagsbordet  att visa alla sina känslor på ett naturligt sätt.