Sorgbearbetning
Sorgen över vår förlust kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje.
 

Relationer
Programmet för Sorgbearbetning™ ger dig insikt och kunskap att bearbeta de relationer som hindrar och begränsar dig att skapa de relationer du vill ha.
Våga gör upp med ditt känslomässiga bagage och ge plats för villkorslös kärlek i ditt liv
 

Barn och ungdomar

När våra barn och ungdomar lider gör det ont i oss och vi vill inget heller än ta bort den smärta vi ser hos dem. Tyvärr händer det alltför ofta att vi, i all välmening, intellektualiserar  deras känslor istället för möta dem  i deras känslor och bekräftar vad de känner och hur de mår.Medberoende
Ett medberoendebeteende har vi kopierat och lärt oss redan under vår barndom.
Vi har fått vår känslomässiga bekräftelse genom att vara ”snälla” tar hand om andra och alltid vara beredda på att rycka ut och hjälpa någon som har problem.
 Kurser
Spirio sorgcenter har specialiserat sig på att utbilda människor i att möta och bearbetning av alla typer av sorg. 
Vi arbetar med programmet för sorgbearbetning, ett konkret handlingsprogram som ger dig verktyg för känslomässig läkning.
Sorg är ett brustet hjärta inte ett problem som ska lösas.

Du kan göra skillnad för en medmänniska. 

Spirio erbjuder utbildningar för privatpersoner och företag. 

Egen Sorgbearbetning
i grupp

Malmö: 
3 - 5 juli
11 - 13 september
4 - 6 december


 

Susanne Nilsson - sorgbearbetning • e-post susanne@spirio.se • mobil +46 708 19 49 06 • foto & form Amiforma, Conchi Gonzalez