Sorgbearbetning
Förluster påverkar våra liv och  relationer.  Om vi inte möter och kommunicerar de känslor och tankar vi har  inom oss kan sorgen hindra och bergränsa oss. 

På kursen lär vi oss att hantera och uttrycka och läka vår sorg.
 

Relationer
Under vårt första levnadsår knyter vi an till de vuxna som finns i vårt liv. I samspel med andra utvecklas vårt relationsmönster både på gott och ont.
Kursen i sorgbearbetning ger dig insikt och kunskap att bearbeta de relationer som hindrar och begränsar dig. 
 

Barn och ungdomar

När våra barn och ungdomar lider gör det ont i oss, vi vill  ta bort den smärta vi ser hos dem. Vi vuxna behöver därför lära oss att möta dem i deras tankar och känslor.
 Läk ditt medberoende
Ett medberoendebeteende har vi kopierat och lärt oss redan under vår barndom.

Vi har fått vår känslomässiga bekräftelse genom att vara ”snälla” ta hand om andra, alltid rycka ut och hjälpa någon som har problem.
 

Egen Sorgbearbetning
i grupp Malmö 2020.


17 - 19 april
15 - 17 juni

Plats: Kockums fritid
Varvsgatan Malmö Kurser
Jag har specialiserat mig på att handleda  privatpersoner och professionella att bearbeta alla typer av förluster. 

Jag  arbetar med programmet för sorgbearbetning™; ett konkret handlingsprogram som ger dig verktyg för känslomässig läkning och att bemöta människor i sorg.
 

Susanne Nilsson - sorgbearbetning • e-post susanne@spirio.se • mobil +46 708 19 49 06 • foto & form Amiforma, Conchi Gonzalez